A Money & More Zrt.
Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététele
Hatályos: 2021. március 10-től

A Money & More Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete („SFDR”) alkalmazásában pénzügyi tanácsadónak minősül, mint olyan biztosításközvetítő, amely biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában tanácsadást nyújt, melyre tekintettel az SFDR 4. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszi közzé.

A Money & More Zrt., figyelembe véve a jogszabályi környezetet, a vonatkozó végleges szabályozástechnikai standardok és részletszabályok hiányát, valamint a szükséges információk rendelkezésre állását úgy döntött, hogy a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait egyelőre nem veszi figyelembe a biztosítási tanácsadása során.
 

Ennek elsődleges oka az, hogy a Money & More Zrt. nem előállítója az általa közvetített biztosítási termékeknek, ezért a pénzügyi piaci szereplőktől kaphat információt a fenntarthatóság főbb káros hatásairól. A jelenlegi jogszabályi környezetben, a vonatkozó végleges szabályozástechnikai standardok és részletszabályok hiányában, a szükséges információk rendelkezésre állására tekintettel a Money & More Zrt. jelenleg nem tudja következetesen felhasználni ezen információkat.

A Money & More Zrt. a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembevételével kapcsolatos álláspontját rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és amennyiben a káros hatások számszerűsítésének szabályozása, az annak alapjául szolgáló adatok és információk köre, minősége és elérhetősége, a vonatkozó végleges szabályozástechnikai standardok és részletszabályok elfogadásra kerülnek, a Money & More Zrt.-nek szándékában áll az álláspontját módosítani.
 
A Money & More Zrt. fenntarthatósági kockázatok biztosítási tanácsadásába történő integrálásával kapcsolatos politikája ITT tekinthető meg.