[ céges ]
kockázati életbiztosítások
[ céges ]
kockázati életbiztosítások

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Céges kockázati életbiztosítások
Akkor is szüksége lehet kockázati életbiztosításra, ha vállalkozó, tulajdonos, céget vezet. Csak ez esetben nem csak szeretteit kell és érdemes megvédenie, hanem a cégét és alkalmazottait is.
Tulajdonostársi életbiztosítások
Egy több tulajdonossal rendelkező cég életében a gazdasági események mellett egyéb véletlen események is hozhatnak komoly változásokat. Ilyen esemény lehet az egyik tulajdonos halála.
Alapesetben a törvényes öröklési rend alapján a volt tulajdonostárs gyermekei és házastársa lesz az üzletrész örököse.
Az új Ptk. szerint egy gazdasági társaság tagjának halála esetén az örökös – a hagyatéki eljárás lefolytatása után – kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe történő felvételét, és ezzel a tulajdonossá válását. Az ügyvezető ezt kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha a tagok a társasági szerződésben meghatározták, hogy kik és milyen feltételekkel vehetik meg az örököstől az üzletrészt, és 30 napon belül ki is fizetik az örökösnek az üzletrész forgalmi értékét. Minden más esetben az örököst fel kell venni a tagjegyzékbe.
Ekkor két eset lehetséges. Az örökös vagy örökösök belépnek tagként a társaságba és ez a többi tulajdonos számára is megfelelő megoldás. Ekkor minden rendben megy tovább. A másik lehetőség, hogy az örökös(ök) nem akar(nak) tagként belépni a társaságba, így a cég vagy a többi tulajdonos megveszi az üzletrészt. Feltéve, hogy éppen van erre pénz.
Ebben a helyzetben jelent megoldást a tulajdonostársak haláleseti életbiztosítása.
A társtulajdonok úgy készülhetnek előre, hogy a cég forgalmi értékét tulajdoni hányaduk figyelembe vételével lefedezik kockázati életbiztosítási összeggel. Így bármelyikük halála esetén a többi tagnak azonnal rendelkezésre áll az az összeg, amivel az örökös 30 napon belül kifizethető. Célszerű a tulajdonostársi életbiztosítások megkötésével egyidejűleg a társasági szerződésben is szabályozni a jogi kérdéseket. Ettől is függ, hogy kit érdemes megjelölni az ilyen életbiztosítási szerződés kedvezményezettjének. Két megoldás lehetséges: vagy maga a cég a kedvezményezett, vagy a tulajdonostárs magánszemélyként.
Ha a cég a kedvezményezett, akkor az életbiztosítási összeg a céghez fog befolyni, így a cégnek lesz likvid eszköze arra, hogy kifizesse az örökösöket. Így a volt tulajdonostárs üzletrészét a cég tudja megvásárolni, és a többi tulajdonos jogi eszközökkel rendezi a cég további működésének feltételeit és a közös tulajdon további kérdéseit.
Ha a cég többi tulajdonosa a kedvezményezett, akkor az életbiztosítási összeg a magánszemély tulajdonosokhoz folyik be például tulajdoni hányaduk arányában, és ők fogják kifizetni az örökösöket.
Például egy 80 MFt-os cégérték esetén, ha három tulajdonos van 50-30-20 % tulajdoni arányban, akkor három kockázati életbiztosítással lehet ezt a kockázatot lefedezni. Ha az a cél, hogy a megmaradt tulajdonosok egymáshoz viszonyított tulajdon aránya ne változzon, akkor az alábbi kedvezményezett jelöléseket kell alkalmazni:
céges kockázati életbiztosítások - tulajdonostársak aránya
A tulajdonostársi életbiztosítás összegét ugyanakkor érdemes megnövelni azzal az összeggel, mely a céget terheli a halálesettel kapcsolatban. Ez jellemzően ügyvédi díj, közzétételi díj, adott esetben könyvvizsgálói díj, stb. lehet.
Amennyiben a volt tulajdonostárs személyesen is jelentősen hozzájárult a cég eredményességéhez, érdemes számba venni, hogy kiesése milyen veszteséget jelent a cégnek. Itt arra kell gondolni, hogy a cég számára költséggel jár pl. egy speciális szakértelmű munkatárs felvétele, vagy ha a kiesett tulajdonostárs olyan piaci kapcsolatrendszerrel rendelkezett, ami meghatározó, akkor ennek kiesése számszerűsíthető veszteséget okoz a cégnek.
Kulcsember életbiztosítások
Nem csak minket érhet baj: a cég működése szempontjából fontos kulcsembereket is. Egy cég életében minden ember pótolható, csak nem mindegy, hogy mennyi idő alatt és milyen áron. A kulcsemberek cégtől való távozására a céges szerződések megfelelő biztosítékokat jelenthetnek, azonban más a helyzet, ha egy kulcsember váratlanul meghal. Ennek a helyzetnek a pénzügyi kezelésére szolgálnak a kulcsember életbiztosítások. A biztosítási összeg meghatározásához azt kell tudni, hogy hány ilyen munkatárs van a cégnél és az ő pótlásuknak vajon mekkora a költsége. Ezekben az esetekben a kockázati életbiztosítás kedvezményezettje maga a cég, így a céghez folyik be az az összeg, ami a kulcsember elvesztése miatti költséget és elmaradt hasznot pótolja.
Egy cég szempontjából kulcsember az, akinek a személye valamilyen okból meghatározó a cég értéke vagy működése szempontjából. Néhány példa arra, hogy ki minősülhet kulcsembernek:
Speciális szaktudással rendelkezik
Egyedülálló képességgel rendelkezik
Különleges kapcsolati tőkével rendelkezik
Adózási és számviteli kérdések
Magánszemély szerződő esetén
Egyéni vállalkozó szerződő esetén
1. Ha önmagára akarja kötni, mert a biztosítási védelem a tevékenysége végzéséhez, a bevétel megszerzésének biztosításához fontos, akkor:
2. Ha alkalmazottjára köti, akkor szintén jogviszony alapján, de itt bérjellegű kifizetésként adózik.
Céges szerződő esetén két lehetőség van.
A kedvezményezett magánszemély, a dolgozó családtagja, akkor:
100.000 FT ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJRA VONATKOZÓ ADÓKÖTELEZETTSÉG (2020. JÚLIUS 1-TŐL)
Mit is jelent a bruttósítás?
A bruttósítás a biztosítási díjon felüli jövedelemjuttatást jelenti. E juttatás – adó és járulékok levonása után mutatkozó – nettó jövedelemtartalma fedezi a biztosítási díj, mintjogviszony szerint adóztatandó jövedelem után a magánszemélyt terhelő adó- és járulékkötelezettségeket. Ha nem történik plusz jövedelemjuttatás (bruttósítás), akkor a magánszemélyt terhelő adót és járulékot a magánszemély más nettó jövedelméből kell levonni, tehát a magánszemély megszokott jövedelme csökken. A fenti példa alapján tehát a munkavállaló 50.377 Ft jövedelem kiegészítést kapott, ami fedezi a munkavállalói szja-, és járulékkötelezettség 50.37 Ft-os összegét.

A céges kockázati életbiztosítások speciális szakértelmet kívánnak, mellyel munkatársaink rendelkeznek. Adja meg elérhetőségét, és tanácsadónk a következő munkanapon keresni fogja Önt egy időpontegyeztetésre!

ADATAIM