Értékpapírszámla folyamat

Értékpapír számla folyamat

Ezt a segédanyagot azért készítettük, hogy egyszerűen meg tudd tanulni az értékpapír számlák értékesítésének adminisztratív folyamatát, és később is könnyen megtaláld az egyes fázisokban a szükséges aktuális ismereteket.

Ügyfél és ÉP ajánlat rögzítés
Előzetes dokumentumok
Értékpapír számla dokumentumok
Új ügyfél esetében a többi szerződés típushoz hasonlóan kell eljárni.

Ajánlat rögzítése

Az ajánlat alap adatainak rögzítése megtörténhet az ügyféllel történő tényleges találkozás előtt is. Ha a tanácsadó az előzetes dokumentumokat a Pontrendszerből nyomtatja ki, az itt megadott adatok kerülnek rá az előzetes dokumentumokra (ügyfél neve, címe, stb.).  Ezek az adatok nem teljeskörűek és nem biztos, hogy pontosak. Például az ajánlat rögzítésekor meg kell adni a tervezett beutalási összeget, viszont a tényleges tárgyalás után az ügyfél dönthet úgy, hogy több vagy kevesebb beutalást akar. Így az ajánlat rögzítésekor megadott adatok csak tervezett dátumokat és összegeket tartalmaznak, és később módosíthatók vagy módosulnak.

Ajánlat rögzítéskor meg kell adni:
 • beutalás tervezett összegét
 • beutalás tervezett deviza nemét
 • előrögzítés tervezett aláírás dátumát
 • kedvezmény tervezett mértékét (legördülőben 1-2-3 %)
 • kedvezményhez indoklását (kötvényszám, állománydíj, szöveges megjegyzés, stb.)
 • mentori kötés esetén annak adatait:
  • mentor és mentorált nevét (listából kiválasztva)
  • jutalék megosztás % -át
  • jutalék megosztás időtartamát
 • ha nincs az ügyfélnek érvényes MM015 adatkezelési nyomtatványa, azt ki kell küldeni
Mentori kötés szabályai:
 • a jutalék felosztás csak a beutalási jutalékot érinti, a folyamatos jutalékot nem
 • 1-12 hónap közötti időtartam lehet, utána a teljes jutalékot a mentorált kapja
 • a mentorált 20 – 80 % közötti jutalékot kaphat
 • a hierarchia vezető jóváhagyása szükséges, mely az előzetes dokumentumokkal ellenőrzésével és jóváhagyásával együtt elektronikusan történik meg
Státusz: rögzített ÉP ajánlat.

Kedvezmény felvitele

A kedvezmény elbírálása

 • az ügyfélnek adandó kedvezményt az ajánlat felvételi folyamat bármelyik fázisában ki lehet tölteni
 • kedvezmény mező kitöltése esetén a BO automatikusan jelzést kap
 • BO elbírálja, hogy a tanácsadó az aktuális szabályok alapján megadhatja-e a kért kedvezményt
 • elbírálásról a tanácsadó és vezetői értesítést kapnak, hogy az ügyfél megkapja-e a kedvezményt
 • a kedvezmény nyomtatványt csak a Pontrendszerből lehet kinyomtatni a jóváhagyás után (nincs biankó)
A kedvezmények szabályai:
 • 20 MFt alatt: 0 % kedvezmény
 • 20 – 50 MFt között: 1 % beutalási költség kedvezmény
 • 50 – 100 MFt között: 2 % beutalási költség kedvezmény
 • 100 MFt felett: 3 % beutalási költség kedvezmény
 • 0,6 MFt alatt: 0 % kedvezmény
 • 0,6 MFt – 1,2 MFt között: 1 % beutalási költség kedvezmény
 • 1,2 MFt felett: 2 % beutalási költség kedvezmény
 • folyamatos életbiztosítások, egészségbiztosítások, balesetbiztosítások számítanak be
 • élő, fizetett státuszú szerződések vagy olyan ajánlatok, ahol az ügyfél az első esedékes díjat befizette
 • a beutalt összeg és az állománydíj alapján adott kedvezmény összeadódik
 • azonos szerződő által fizetett szerződések állománydíja összeadódik
 • a maximális kedvezmény 3 % lehet, így max. 0 % lehet az ügyfél beutalási költsége

ELŐZETES DOKUMENTUMOK

Előzetes dokumentumok

Értékpapír számla nyitáshoz szükséges előzetes dokumentumok (cég és magánszemély)
Ügyfél és Tanácsadó
» Tárgyalási emlékeztető* (10 kiemelt kérdés + bankszámla tulajdonos ellenőrzése)
Ügyfél és Tanácsadó
» Ügyfél információs adatlap* (tanácsadói háttérinformációk az ügyletről / ügyfélről)
Tanácsadó
» Adatvédelmi tájékoztató* (Alapkezelő és Ügyfél között + reklámcélú hozzájárulás)
Ügyfél és Tanácsadó
» Igazolvány másolat* (ügyfél által készített másolat: személyi, útlevél, lakcímkártya)
Ügyfél és Tanácsadó
» Kedvezmény nyomtatvány (Money & More kedvezményhez) (1)
Ügyfél és Tanácsadó
» Meghatalmazás beutaláshoz (kizárólag összegek beutalására szóló meghatalmazás) (2)
Ügyfél és Meghat.
» Meghatalmazás számla feletti rendelkezéshez (széles körű: kiutalás, beutalás, átváltás, stb.) (2)
Ügyfél és Meghat.
» Vízum v. tartózkodási engedély (deviza külföldi magánszemély vagy céges aláíró esetén)
Ügyfél és Tanácsadó

(1) nem kötelező, később is megadható, de csak az azt követő beutalásokra lesz érvényes
(2) nem kötelező, később is megadható

Cégek esetében a további dokumentumok is szükségesek
Cégkivonat (30 napon belüli, hiteles v. e-hiteles (Opten-ből letöltött nem fogadható el)
» Aláírási címpéldány (másolat)
» Társasági szerződés (gazdasági társaságok esetén)
» Alapító okirat (egyéb jogi személynél pl. alapítvány, egyesület, társasház, stb.)
Tulajdonosokra vonatkozó szabályok céges szerződés esetén:
 • céges szerződés esetén minden 25 % feletti tulajdonost be kell azonosítani
 • a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot csak az Alapkezelő által elkészített ÉP szerződéssel együtt kell aláírni

Előzetes dokumentumok összeállítása, nyomtatása

Kezdőpont felületén
 • a menüpontban megtalálható az összes kötelező és opcionális dokumentum, ami az előzetes adatok felvételéhez szükséges
 • a dokumentum nevére kattintva megnyílik az adott dokumentum  elektronikusan kitölthető formátuma
 • a rendszer a dokumentum fejlécét kitölti az összes olyan adattal, ami a Kezdőpontban szerepel, pl. ügyfél neve, telefonszáma, címe, e-mail címe, stb.
 • a hiányzó adatokat a tanácsadó tölti ki:
  • elektronikusan kitölthető formátumban a Kezdőpont felületen, és utána nyomtatja ki
  • kinyomtatás után kézzel (előre vagy az ügyfélnél)
Státusz: ÉP előzetes dokumentumok nyomtatva.
Kézi kitöltéssel (bianco)

A bianco dokumentumokat a tanácsadó tölti ki kézzel.

Ez történhet előre vagy az ügyfélnél történő személyes találkozó alkalmával. 

Dátum: az előzetesen kézzel kitöltött dokumentumoknál a dátumot az csak az ügyfélnél történő személyes találkozás során, a dokumentum ügyfél általi tényleges aláírásakor szabad kitölteni.

Előzetes dokumentumok aláírása / aláíratása

 • a személyes ügyféltalálkozón az Ügyfél és a Tanácsadó a dokumentumokat 2 példányban aláírja (egyik példány az ügyfélnél marad, a másikat elhozza)
 • az ügyfél bemutatja a bankszámlájának fejlécét (elektronikus vagy papír alapon), ahol látszik a neve, és a tanácsadó összehasonlítja az ügyfél igazolványában lévő névvel (ez a tanácsadó felelőssége, alá kell írnia, hogy ezt elvégezte!)
 • céges ügyfélnél a bankszámlán lévő cégnevet és az aláírási címpéldányon szereplő cégnevet hasonlítja össze

Előzetes dokumentumok feltöltése

 • a Tanácsadó beszkenneli az Ügyfél és általa aláírt dokumentumokat
  • jó minőségű irodai szkennelővel vagy
  • jó minőségű telefonos applikációval (nem mobil telefon fénykép!)
 • feltölti a Kezdőpontba az ÉP ajánlat adataihoz
  • dokumentumonként külön feltöltési mezők vannak, mindegyikhez a megfelelő dokumentumot kell feltölteni
  • így egyesével lehet ellenőrizni és jóváhagyni azokat
 • a feltöltésről e-mail-ben és felületen is értesítést kap a hierarchiában felette lévő összes vezető, akinek van ÉP licensze, bármelyik ellenőrizhet, tartalma:
  • ÉP számla fő adatai: ügyfél adatai, tervezett összeg, deviza, kedvezmény, dátumok, stb.
  • mentorálási adatok: mentor, jutalék megosztási % és időtartam
Státusz: ÉP előzetes dokumentumok nyomtatva.

Előzetes dokumentumok vezetői jóváhagyása

 • az ÜV-TIG-RIG-HIG ellenőrzi a feltöltött dokumentumokat
  • OK-t nyom rá egyesével, ha rendben van
  • a mentorálási feltételeket is ekkor kell a vezetőnek jóváhagynia, ekkor még ezeket módosítani lehet, a jóváhagyás után már nem

Státusz: ÉP előzetes dokumentumok vezetői ellenőrzés OK.

 • ha a vezető hiányt tapasztal
  • beírja a hiánypótlás mezőbe a probléma okát, pl. nincs aláírás, nincs dátum, hiányzik adat, nem a megfelelő dokumentum került feltöltésre, stb.
  • a rendszer erről értesítést küld a tanácsadónak a felületen és e-mail-ben is

Státusz: ÉP előzetes dokumentumok vezetői ellenőrzés hiánypótlás

 • ha minden dokumentum vezetői ellenőrzése OK, a rendszer jelzést ad a BO-nak
  • BO ellenőrzi a vezető által jóváhagyott dokumentumokat és továbbításra jelöli
  • a rendszer összecsomagolja a feltöltött fájlokat, és az Alapkezelő megadott e-mail címére titkosítva elküldi

Státusz: ÉP előzetes dokumentumok alapkezelőhöz továbbítva

Előzetes dokumentumok hiánypótlása

 • ha a vezetői ellenőrzés során a vezető valamilyen hibát vagy hiányt észlel, az adott dokumentumot hiánypótlásra jelöli
 • a hiánypótlásról e-mail értesítést kap a Tanácsadó és megjelenik nála a felületen is
 • a Tanácsadó a hibás vagy hiányos dokumentummal az “Előzetes dokumentumok összeállítása, nyomtatása”  ponttól újrakezdi a folyamatot

Előzetes dokumentumok eredeti példányának továbbítása

 • a Tanácsadó az eredeti dokumentumokat továbbítja a BO-ba, legkésőbb a később megnyíló ÉP számla szerződés aláírt dokumentumaival együtt
  • személyesen vagy
  • postai úton, kizárólag Money & More által biztosított borítékban, kisérővel
 • a BO ellenőrzi és tovább küldi az Alapkezelőhöz (azonnal)

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLA DOKUMENTUMOK

Értékpapír számla szerződés elkészítése

 • az Alapkezelő az e-mail-ben küldött előzetes dokumentumokat ellenőrzi, felviszi saját rendszerébe az ügyfelet és elkészíti az értékpapír számla szerződést
 • hiány esetén az Alapkezelő írásban értesíti a BO-t és a Tanácsadót, aki a hibás dokumentummal az “Előzetes dokumentumok összeállítása, nyomtatása” ponttól újrakezdi a folyamatot
 • az Alapkezelő a szerződést pdf formátumban elektronikus úton kiküldi a Tanácsadónak és a BO-nak
Státusz: ÉP számla szerződés kész.

Értékpapír számla nyitáshoz szükséges dokumentumok

Értékpapír számla dokumentumok ellenőrzése, nyomtatása

 • a Tanácsadó ellenőrzi a szerződésen lévő adatokat
 • ha OK, akkor 2 példányban kinyomtatja a 25 oldalas szerződést
 • ha nem, jelzi a BO-nak, aki felveszi a kapcsolatot az Alapkezelővel és javíttatja a hibát

Értékpapír számla dokumentumok aláírása

 • személyes ügyféltalálkozón az Ügyfél és a Tanácsadó a dokumentumokat 2 példányban aláírja (egyik példány az ügyfélnél marad, a másikat elhozza)
 • az Ügyfél a saját maga nevében, a Tanácsadó az Alapkezelő nevében aláírja a szerződést (a szükséges oldalakon, mindkét példányon)

Értékpapír számla szerződés továbbítása

 • személyes ügyféltalálkozón az Ügyfél és a Tanácsadó a dokumentumokat 2 példányban aláírja (egyik példány az ügyfélnél marad, a másikat elhozza)
 • az Ügyfél a saját maga nevében, a Tanácsadó az Alapkezelő nevében aláírja a szerződést (a szükséges oldalakon, mindkét példányon)

Értékpapír számla dokumentumok hiánypótlása

Értékpapír számla élesítése

Tanácsadó szerepe a számla aktiválásában és a beutalásban

Closing call